Al 50 jaar specialist in grondverzet.

Grondverzet en Loonbedrijf Hoekstra en Zoon op Terschelling klaart voor u elke klus op het gebied van grondverzet. Verplaatsing van grond, graafwerkzaamheden, aanleg van riolering of drainagesystemen. Grondverzetbedrijf Hoekstra beschikt over de kennis en het materiaal om zowel kleine als grote klussen te klaren.

Voorbeeld projecten: Aanleg fietspaden met schelpen, diverse onderhoudswerkzaamheden zoals afplaggen van natuurgebieden en uitdiepen van sloten in opdracht van Staatsbosbeheer Terschelling. Onderhoud bermen, sneeuw ruimen en onderhoud strandovergangen in opdracht van de Gemeente Terschelling. Uitgraven en plaatsen fundering voor nieuwbouwprojecten voor diverse bedrijven en particulieren.

[contact]